Turističko i putno zdravstveno osiguranje

Prednosti putnog osiguranja u inozemstvu:
 • pokriće u cijelom svijetu

 • 24-satna asistencija na hrvatskom jeziku

 • osiguranje od odgovornosti

 • certifikat na engleskom jeziku.

Često postavljana pitanja i odgovori

Molimo vas da prije potpisivanja pročitate neke važne informacije i upoznate se s načinom na koji ćemo obrađivati vaše podatke.

Koja je to vrsta osiguranja?

Putno osiguranje u inozemstvu je osiguranje koje možete sklopiti kao godišnje pokriće za više putovanja u inozemstvo ili kao osiguranje za jedno putovanje u inozemstvo. Putovanjem u inozemstvo smatra se turističko putovanje, poslovno putovanje, a ako je tako ugovoreno i boravak u inozemstvu radi studiranja ili rada u inozemstvu.

Što je osigurano?

Putnim osiguranjem u inozemstvu pokrivate troškove:

 • medicinske usluge tijekom putovanja u inozemstvo uz asistenciju
 • boravak srodnika u slučaju hospitalizacije osigurane osobe u inozemstvu
 • šteta od odgovornosti prema trećim osobama zbog iznenadnog i iznenadnog događaja (nesreće) koji je rezultirao štetom na osobama ili stvarima
 • zlouporaba platnih kartica
 • izrada novih dokumenata.
Što mogu dodatno osigurati?

Dodatno možete osigurati:

 • oštećenje, uništenje, provala i krađa prtljage i osobnih stvari
 • prekid putovanja ili kasniji povratak s njega
 • troškove zbog kašnjenja ili otkazivanja leta
 • troškove otkazivanja više putovanja u inozemstvo.
Što nije osigurano?

Osiguranje ne uključuje:

 • štetne događaje uzrokovane namjerno
 • događaje koji su u neposrednoj vezi s ustankom, unutarnjim nemirima, ratnim događajima ili potresom
 • događaje koji su rezultat nuklearne reakcije, zračenja ili kontaminacije.
Gdje vrijedi osiguranje?

Osiguranje vrijedi za putovanja diljem svijeta osim područja Republike Hrvatske i/ili države u kojoj osiguranik ima stalno ili privremeno službeno boravište. Međutim, ako osiguranik ode studirati ili raditi u inozemstvo i za to vrijeme mora organizirati privremeni boravak u inozemstvu, tada se gore navedeno isključenje osiguranja s obzirom na državu privremenog službenog boravka ne primjenjuje.

Koje su moje obveze?
 • pravovremeno plaćanje premije
 • dati sve podatke za utvrđivanje uzroka, opsega i iznosa štete
 • obavijestiti osiguravajuće društvo o osigurateljnom slučaju najkasnije tri dana po povratku s putovanja, odnosno kada mu to zdravstveno stanje dopušta
 • odmah obavijestiti nadležno tijelo (policiju) o osigurateljnom slučaju nastalom kao posljedica prometne nesreće, požara, eksplozije, krađe, provale i razbojstva ili čak pokušaja zadnja tri djela, te navesti koje su stvari nestale ili uništeno ili oštećeno
 • u slučaju odštetnog zahtjeva, odreći se toga osiguravajućem društvu, obavijestiti ga o eventualnim pravnim mjerama ili mjerama državnih tijela i podnesenoj tužbi te mu prepustiti vođenje slučaja, a bez izričitog prethodnog dopuštenje osiguravajućeg društva, nikada ne priznati odgovornost za naknadu štete i nagoditi se s oštećenom stranom
 • ako saznate gdje se nalaze ukradene stvari, dužni ste odmah poduzeti sve potrebne mjere da se utvrdi identitet tih stvari i da se iste što prije vrate te o tome odmah obavijestite osiguravajuće društvo
 • kod osiguranja od otkaza višestrukog putovanja u inozemstvo, u slučaju otkazivanja putovanja, pisanim putem obavijestite organizatora putovanja o otkazu čim shvatite da nećete moći sudjelovati na putovanju te predložite dokaz.
Kada osiguranje počinje, a kada prestaje?

Jamstvo osiguravajućeg društva počinje teći, ako nije drukčije ugovoreno, u 24:00 sata na dan koji je na polici osiguranja označen kao početak osiguranja, pod uvjetom da je do tada plaćena premija i da je osiguranik prešao državnu granicu Republike Hrvatske u svrhu putovanja.

Osiguranje prestaje kada se osiguranik vrati s putovanja i pređe državnu granicu Republike Hrvatske, ali najkasnije do 24:00 sata na dan koji je na polici osiguranja označen kao kraj trajanja osiguranja.

Ako postoje razlozi za produženi boravak u inozemstvu, valjanost cjelokupnog osiguranja produljuje se za maksimalno 5 dana. U slučaju osiguranja od otkaza više putovanja u inozemstvo, jamstvo osiguranja vrijedi ako osiguranik otkaže putovanje i/ili ne dođe na njega za vrijeme trajanja osiguranja.

Kako mogu odustati od ugovora?

Ugovor o osiguranju možete otkazati kada osiguranje još nije nastupilo. Kod ugovora na daljinu imate pravo odustati od ugovora o osiguranju u roku od 14 dana od dana sklapanja osiguranja. Otkaz morate u pisanom obliku dostaviti osiguravajućem društvu do roka, a smatra se da je u roku predan ako je do isteka roka poslan preporučenom poštom.

Kada sklapam individualno, obiteljsko ili grupno osiguranje?

Individualno: Ako uvijek putujete sami.
Obiteljsko osiguranje: ako imate obitelj, putujete s partnerom ili djecom, možete putovati zajedno ili odvojeno.
Grupno osiguranje: ako putujete s prijateljima ili kao grupa.

Svaki član obiteljske ili grupne police osiguran je do cjelokupne osigurane svote odabranog paketa.

Trebam li osiguranje ako imam europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EHIC)?

EHIC vrijedi samo u zemljama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora, Švicarskoj, Australiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. EKZZ pokriva usluge hitne medicinske pomoći u inozemstvu. Troškovi usluga odnose se na opseg usluga utvrđen zakonodavstvom zemlje u kojoj ste osigurani, što znači da se vrlo brzo može dogoditi da morate dodatno platiti medicinske usluge. Zdravstveno osiguranje možete ostvariti samo kod liječnika i zdravstvenih ustanova koje su dio javnog ili nacionalne zdravstvene mreže uz predočenje iskaznice.

Putno osiguranje Triglav osiguranja vrijedi u cijelom svijetu, a možete se liječiti u javnim i privatnim klinikama bez nadoplate za pružene usluge. Kad god trebate pomoć u inozemstvu, možete nas nazvati 24/7 na broj +361 236 7593.

Kako mogu platiti premiju osiguranja?

Premiju osiguranja možete platiti kreditnom karticom (Mastercard, Visa), platnom karticom (Maestro).

Mogu li dobiti potvrdu o jamstvu i odgovornosti na engleskom?

Naravno, nakon sklapanja osiguranja uz ostalu dokumentaciju poslat ćemo vam i potvrdu o pokriću na engleskom jeziku. To vam je ponegdje potrebno kao dokaz o osiguranju od odgovornosti, koje sada zahtijevaju neki operateri skijališta u inozemstvu.

Mogu li kao pravna osoba ili društvo s ograničenom odgovornošću sklopiti osiguranje online?

Osiguranje putem interneta možete sklopiti samo kao fizička osoba. Ako se želite osigurati kao pravna osoba ili samostalna djelatnost, osiguranje možete dogovoriti preko zastupnika u osiguranju ili pozivom na telefon 0800 20 20 80.

Koje osobne podatke o meni obrađujete?

U postupku online obrazloženja u svrhu izrade informativnog izračuna premije

Na e-mail adresu koju nam dostavite u postupku sklapanja osiguranja proslijedit ćemo policu osiguranja, opće uvjete osiguranja i ostalu dokumentaciju i podatke vezane uz osiguranje, a ujedno ćemo Vas i obavijestiti o svim važnim promjenama. Na ovu e-mail adresu primit ćete i obavijesti o obnovi osiguranja. info@triglav.hr.

Vaše kontakt podatke i ostale podatke koje ćete nam dostaviti također možemo koristiti u sljedećim koracima u svrhu analize i poboljšanja korisničkog iskustva ili pomoći pri sklapanju osiguranja. Više informacija o obradi osobnih podataka i vašim pravima pročitajte u Politici privatnosti. Pravila privatnosti.

Zašto se moji osobni podaci obrađuju?

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo mogli izraditi (informativni) izračun premije za željeno osiguranje, te kako bismo s Vama mogli sklopiti ugovor o osiguranju i informirati Vas o povezanim informacijama (slanje dokumentacije o osiguranju, obavještavanje o isteku i obnova osiguranja…).

Može li me osiguravajuće društvo kontaktirati oko postupka sklapanja osiguranja?

Ako utvrdimo da ste naišli na probleme prilikom online ugovaranja osiguranja, a niste dovršili proces ugovaranja, možemo Vas kontaktirati putem telefona ili e-maila koji ste nam povjerili prilikom ugovaranja, te Vam možemo pomoći ili ponuditi savjete o ugovaranju osiguranja.

Kako dolazite do mojih podataka?

Vaše podatke dobivamo kada ih unesete u aplikaciju za zaključivanje ili te podatke već pohranjujemo jer ste se ranije osigurali ili ste se prijavili u i.triglav digitalnu poslovnicu.

Mogu li sklopiti osiguranje kada sam već u inozemstvu?

Osiguranje možete sklopiti i kada ste već u inozemstvu, ali osiguranje stupa na snagu tek 6. dan nakon sklapanja osiguranja.

5.0.5